กปน. ชวนประชาชนล้างถังพักน้ำ พร้อมแนะวิธีตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน เพื่อสุขอนามัยที่ดี

 

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ขอเชิญชวนประชาชนหมั่นตรวจสอบดูแลระบบประปา อุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้าน ให้สะอาดปลอดภัย โดยเฉพาะประชาชนที่มีถังพักน้ำภายในบ้าน ควรล้างถังพักน้ำทุก ๆ 6 เดือน และปิดถังพักน้ำให้สนิทป้องกันฝุ่นละออง แมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่อาจเล็ดลอดเข้าไปเจริญเติบโต กลายเป็นแหล่งสะสมของตะไคร่น้ำ ลูกน้ำ ตลอดจนป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าไปเจือปนในน้ำประปา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัย สามารถบริโภคน้ำประปาได้อย่างมั่นใจ โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้

·       ที่ตั้งของถังพักน้ำ ควรมีขอบเขตชัดเจน มีหลังคาคลุม พื้นสะอาด ไม่มีน้ำขัง ไม่มีสิ่งของวางเกะกะ สามารถป้องกันสัตว์นำโรค เช่น สุนัข แมว นก หนู หรือสัตว์เลื้อยคลาน เข้าไปอาศัยได้ ถังพักน้ำควรวางบนพื้นที่ยกระดับขึ้นมาประมาณ 15 เซนติเมตร มีแสงสว่างเพียงพอที่จะสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติในถังพักน้ำได้

·       ถังพักน้ำต้องทำมาจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสำหรับบรรจุอาหาร เช่น สแตนเลส ไฟเบอร์กล๊าส พลาสติก เป็นต้น ถังพักน้ำต้องสะอาด ไม่ชำรุด โดยเฉพาะฝาปิดต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และควรมีช่องระบายน้ำทิ้งด้านล่างสุด เพื่อความสะดวกเวลาล้างทำความสะอาด ก่อนนำน้ำประปามาใส่ครั้งแรก ควรทำความสะอาดถังก่อนด้วยน้ำสะอาด และล้างถังพักน้ำทุก ๆ 6 เดือน โดยทำความสะอาดผนังด้านนอกและด้านในด้วยแปรง จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง และขั้นตอนสุดท้ายต้องฉีดน้ำที่ผสมคลอรีน โดยใช้คลอรีนน้ำ เข้มข้น 10 % ปริมาณ 4 ฝา ต่อน้ำ 10 ลิตร (1 ฝา เท่ากับ 5 มิลลิลิตร) ฉีดพ่นภายในถังพักน้ำ ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ก่อนเปิดน้ำประปาเข้าถังพักน้ำ เพื่อใช้งานตามปกติ ทั้งนี้ เนื่องจากคลอรีนมีความเข้มข้นค่อนข้างสูง การใช้คลอรีนล้างและฆ่าเชื้อโรค จึงควรระมัดระวัง ไม่ให้เกิดการสัมผัสโดนมือ รวมทั้งไอระเหยที่อาจทำอันตรายต่อผิวหนัง เยื่อบุจมูก และตาได้

·       ดูแลถังพักน้ำสม่ำเสมอ เช่น สำรวจสภาพถังพักน้ำ ล้างถังพักน้ำ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน กปน. มีบริการล้างถังพักน้ำในราคาประหยัด (เริ่มต้น 1,100 บาท) ให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับบริการได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ bit.ly/MWAhomecare / สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา และ MWA Call Center 1125 

Visitors: 10,138,134