ธ.ก.ส. ร่วมกระทรวงสาธารณสุข ดูแลสิทธิประโยชน์ อสม. ผ่านบัตร Smart Card อสม.

ธ.ก.ส. จับมือกระทรวงสาธารณสุข สานต่อโครงการ “บัตร Smart Card อสม.” ที่เป็นทั้งบัตรประจำตัว อสม. บัตร ATM และบัตรเดบิต ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความซ้ำซ้อนในการจ่ายเงินช่วยเหลือรวมถึงการรับสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐ และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

วันนี้ (5 มกราคม 2567) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการจัดทำบัตร Smart Card อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน     (อสม.) ระหว่างนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์             รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อขยายระยะเวลาโครงการจัดทำบัตร Smart Card อสม. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2571 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก อสม. ที่บัตรหมดอายุหรือสมาชิก อสม. ที่ยังไม่มีบัตรให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งการใช้บัตร Smart Card อสม. แทนบัตรประจำตัว การใช้เป็นบัตรกด เงินสด และการใช้เป็นบัตรในการชำระค่าบริการในร้านที่รองรับ Debit Prompt Card ซึ่งมีสมาชิก อสม. ได้รับประโยชน์กว่า 1 ล้านราย ทั่วประเทศ โดยมีนายไพศาล หงษ์ทอง และนายสุนัน พงศ์ประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า การขยายความร่วมมือในครั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ต่อยอดการให้บริการทางการเงินให้เจ้าหน้าที่ อสม. ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-payment Master Plan) เพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือรวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ไปยัง อสม. ได้โดยตรง ขณะเดียวกันก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.       ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1,075,136 ราย ทั่วประเทศ เพราะบัตร Smart Card ดังกล่าว เป็นทั้งบัตรประจำตัว อสม. ที่มีฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง เป็นบัตร ATM ที่สามารถกดเงินสดมาใช้จ่าย และเป็นบัตรชำระค่าบริการในร้านที่รองรับบัตร Debit Prompt Card  ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีเงินฝาก การจัดทำบัตร การโอนเงินค่าสวัสดิการเข้าบัญชีเงินฝากของ อสม. และการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม. พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตร เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรหรือค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรใบแรก การยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตร Smart Card อสม. ที่อายุบัตรครบ 5 ปี และการกดถอนเงินสดผ่าน ATM ผ่าน ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันกว่า 19,000 ตู้ทั่วประเทศ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขตทุกธนาคารจำนวน 4 ครั้งต่อเดือน การใช้บัตรซื้อสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ที่มีสัญลักษณ์ Thai Standard ได้ เช่น Lotus’s และ BigC เป็นต้น การใช้บัตรลดหย่อนค่าธรรมเนียมรับส่วนลด 50% สำหรับการชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ผ่านเคาน์เตอร์ ธ.ก.ส. (ยกเว้นกลุ่ม TRUE) รวมไปถึงการสะสมแต้มแลกของรางวัลใน Line Official : BAAC Family และสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่มเพื่อน BAAC Family รับ Welcome Point 50 คะแนน เพื่อนำไปแลกของชำร่วย บัตรเครื่องดื่มและอาหารฟรี เป็นต้น สำหรับ อสม. ที่ยังไม่เคยมีบัตร Smart card อสม. สามารถขอหนังสือรับรองการเป็น อสม. จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) เพื่อนำเอกสารมาเปิดบัญชีกับ ธ.ก.ส. ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

Visitors: 10,887,585