ธ.ก.ส. ชวนใช้ BAAC Mobile ยิ่งใช้ ยิ่งได้เงินคืนสูงสุด 500 บาท

 

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดแคมเปญ ยิ่งใช้ BAAC Mobile ยิ่งได้เงินคืน เพียงทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile สะสมรายการสูงสุดเป็น 1,000 ลำดับแรก ทั้งการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร การโอนเงิน การเติมเงิน การจ่ายบิล การชำระสินเชื่อ การสแกนชำระสินค้าและบริการ รวมไปถึงการฝากสลาก รับเงินคืนสูงสุด 500 บาท โดยผู้ที่มีปริมาณการทำธุรกรรมสูงสุด ลำดับที่ 1 - 100 จะได้รับเงินคืน 500 บาท/ราย ลำดับที่ 101 - 500 จะได้รับเงินคืน 300 บาท/ราย และลำดับที่ 501 – 1,000 จะได้รับเงินคืน 100 บาท/ราย ยิ่งทำธุรกรรม ยิ่งมีสิทธิ์รับเงินคืน เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2567 โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของลูกค้า ภายใน 45 วันทำการหลังสิ้นสุดแคมเปญ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

 

Visitors: 11,358,516