คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดหลักสูตร สุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร หรือ Super LBA รุ่นที่ 1

 

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดหลักสูตร "สุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร" หรือ Super LBA รุ่นที่ 1 เน้นเปิดนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้มิติใหม่ที่บูรณาการศาสตร์ ด้านการบริหารธุรกิจ กับศาสตร์ด้านกฎหมายและเทคโนโลยี พร้อมชูจุดเด่นสร้างผู้นำองค์กรให้เข้าใจ และประยุกต์ใช้กฎหมายให้สามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์โลก

รายละเอียดเพิ่มเติม https://shrturl.app/uUfsJL

 

Visitors: 11,358,487