“วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.พม. จัดให้ “ของขวัญปีใหม่ 2567” ส่ง “บ้านตั้งต้น” ช่วยกลุ่ม First Jobber เคาะค่าเช่าเริ่มต้นเพียง 1,200 บาท

“วราวุธ ศิลปอาชา” รมว.พม. ส่ง“บ้านตั้งต้น”จำนวน 7,823 หน่วย สานฝันกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน หรือ First Jobber และประชาชนที่สนใจได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จัดให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2567 พิเศษสุด ๆ “บ้านพระราม 4 พลัส” ให้ส่วนลด 20 %

 

นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติจัด “ของขวัญปีใหม่ 2567” ให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน หรือ First Jobber และประชาชนที่สนใจ ด้วยการนำโครงการอาคารเช่ามาให้เช่าในราคาพิเศษเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งการได้พักอาศัยในบ้านที่ดี มีคุณภาพ สังคมที่ดี ได้มาตรฐาน จะเป็นรากฐานที่ดีนำไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่นดังนั้นการเคหะแห่งชาติจึงคัดเลือกโครงการที่ตั้งในทำเลที่มีศักยภาพในหลากหลายพื้นที่ เพื่อนำมาเข้าร่วมโครงการ “บ้านตั้งต้น” ให้กับกลุ่ม First Jobber และประชาชนที่สนใจ จำนวน 7,823 หน่วย ซึ่งสามารถเข้าถึง “บ้านตั้งต้น” ได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) Rent to Buy หรือเช่าเพื่อซื้อ เป็นการเช่าระยะสั้น 3-5 ปี และสามารถซื้อเป็นของตนเองภายในเวลาการเช่าหรือครบระยะเวลาเช่า (2) ซื้อแล้วผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน (3) เช่าซื้อโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ และหากกลุ่ม First Jobber ยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินและถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อก็สามารถเข้าร่วม “โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 

นายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการ “บ้านตั้งต้น” ประเภทเช่านำมาจัดโปรโมชันพิเศษ 7 ทำเล 8 โครงการ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนรวม 1,428 หน่วย เริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 อัตราค่าเช่าชั้น 1-4 ราคา 1,500 บาท/เดือน และชั้น 5 ราคา 1,200 บาท/เดือน ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดสมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) โครงการเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 2 โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง 

เพชรเกษม 91 โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง เพชรเกษม ระยะ 2 โครงการเคหะชุมชนบางพลี และโครงการอาคารเช่าบ้านพระราม 4 พลัส เฉพาะโครงการนี้ได้รับส่วนลด 20% จากอัตราค่าเช่าปกติ

 

คุณสมบัติของกลุ่ม First Jobber และประชาชนที่สนใจ จะต้องเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ และเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคยทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน ให้สิทธิเช่า 1 คน/1 ห้อง/สัญญา และขนาดครอบครัวไม่เกิน 4 คน/ห้อง พร้อมกำหนดเงินประกันการเช่า 1 เท่าของค่าเช่ารายเดือน (รวมค่าประกันมิเตอร์น้ำประปา-ไฟฟ้าแล้ว)

 

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ “บ้านตั้งต้น” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615 และสามารถติดตามข่าวสารการเคหะแห่งชาติได้ที่ www.nha.co.th หรือ Facebook Fanpage : การเคหะแห่งชาติ YouTube : การเคหะแห่งชาติ channel และ Tiktok : NHAThailand

Visitors: 114,006,784