กปน. จับมือ แอร์เพย์ “ฟรี” ค่าธรรมเนียมจ่ายบิลค่าน้ำประปา ผ่านแอปฯ ช้อปปี้หรือแอร์เพย์ ถึง 31 มี.ค. 64

การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับ บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโปรโมชันพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงินค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้หรือแอร์เพย์ (จากเดิม 13 บาทต่อรายการ) ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 

Visitors: 10,138,118