บีโอไอร่วมพิธีลงนามสัญญาพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา

เมื่อเร็วๆนี้ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) (กลาง)  ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด (ชื่อเดิม คือ กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล    

Visitors: 10,900,763