3 การไฟฟ้า ผนึก กำลังเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563

คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า ผนึกกำลังเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้า พร้อมเฝ้าระวังในการดูแลประชาชนไม่ให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกหรือดับ ในช่วงเทศกาล  ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมรองรับการใช้ไฟฟ้าในช่วงเทศกาลดังกล่าว และจัดเตรียมแผนรองรับสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยบริหารจัดการโรงไฟฟ้าในระบบ กฟผ. ให้มีกำลังผลิตสำรองที่เพียงพอ เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ระบบส่งและสายส่งต่าง ๆ และงดบำรุงรักษานอกแผนที่ไม่มีความจำเป็น นอกจากนี้ กฟผ. MEA และ PEA ยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา กรณีเกิดเหตุขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง

จากการคาดการณ์จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 17,000 เมกะวัตต์ ซึ่ง กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหลักเพื่อรักษาความมั่นคงในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เขตนครหลวง) โรงไฟฟ้าบางปะกง (ภาคตะวันออก) โรงไฟฟ้าราชบุรี (ภาคตะวันตก) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ภาคเหนือ) โรงไฟฟ้าน้ำพอง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงไฟฟ้า  ขนอม (ภาคใต้) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามเขื่อนต่าง ๆ ซึ่งมีคุณลักษณะสามารถเดินเครื่องตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า หรือรองรับกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังโรงไฟฟ้าเอกชนต่าง ๆ ที่จ่ายไฟเข้าสู่ระบบให้ช่วยกันรักษาประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้มีคุณภาพ อาทิ การควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้ง ประสานงานเตรียมความพร้อมด้านการส่งจ่ายเชื้อเพลิงให้เพียงพอและมั่นคง เพื่อรองรับกรณีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน              ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและปัญหาอัคคีภัยได้

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ ขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทย ให้มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดย 3 การไฟฟ้าได้จัดเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง สำหรับ   การเฉลิมฉลองของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ หากมีข้อสงสัยหรือแจ้งเหตุผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า สามารถติดต่อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ 3 การไฟฟ้า หรือ โทร. 1129 PEA Call Center  โทร. 1130 MEA Call Center และ ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร. 1416 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 9,671,505