กฟผ. คว้า 3 รางวัล จากเวที SOE Award 2019 สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นเลิศ

นายกรัฐมนตรี มอบ 3 รางวัล ให้ กฟผ. มุ่งดำเนินกิจการสมความเป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 (SOE Award 2019) ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศ ซึ่งได้รับ 2 ปีซ้อน รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม และรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ สะท้อนความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินงาน และพัฒนาองค์การด้วยนวัตกรรมรับยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 (SOE Award 2019) ภายใต้แนวคิด พลังรัฐวิสาหกิจไทย สู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัล : HONOR THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยในปีนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประเภทเกียรติยศ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงานได้ดีเด่นอย่างต่อเนื่อง โดย กฟผ. ได้รับรางวัลประเภทเกียรติยศติดต่อกันเป็น  ปีที่ 2 และถือว่าได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 4 รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม จากผลงาน ระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์และมอนิเตอร์ริ่งและรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ ซึ่งเป็นรางวัลใหม่สำหรับปีนี้ที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นด้านงานดิจิทัลเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยมีนายสุธน บุญประสงค์ กรรมการ กฟผ. นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. และนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ขึ้นรับรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สคร. ได้มีการจัดงาน SOE Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

 

Visitors: 9,671,518