กฟผ. จับมือ ต.ล.ท. ศึกษาความพร้อมตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง

 

นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมศึกษาการพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับในระดับขายส่ง (Wholesale Electricity Market) เพื่อเตรียมความพร้อม การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคในอนาคต ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

Visitors: 10,910,821