กฟผ. แจงผู้คิดค้นเครื่องปั่นไฟฯ ประหยัดพลังงาน ไม่ใช่อดีตพนักงาน กฟผ.

นางอังคณา  สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนบางสำนักและสื่อออนไลน์ได้มีการนำเสนอข่าวของ     นายชื่น ฝันเมฆ อดีตพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คิดค้นต้นแบบเครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กประหยัดพลังงาน ที่ใช้มือปั่นเพียง 15 นาที สามารถใช้ไฟฟ้าได้นานถึง 6 – 8 ชั่วโมง โดยได้ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำวิศวกรเข้าตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำเข้าประมูลให้ผู้มีทุนซื้อสิทธิบัตรนำไปผลิตได้ นั้น

กฟผ. ขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อน จากการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคล กฟผ. ตั้งแต่ปี 2539 ไม่พบว่า นายชื่น ฝันเมฆ เคยเป็นอดีตพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามที่ได้เป็นข่าวแต่อย่างใด  

Visitors: 9,671,489