กฟผ. เปิดเผยผลการประมูลราคาจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบล็อตแรก จำนวน 100,000 ตัน ตามนโยบายภาครัฐ

กฟผ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบล็อตแรก จำนวน 100,000 ตัน ภายหลัง ปิดรับเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 พบว่า มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านเกณฑ์ การเสนอราคา จำนวน 15 ราย คิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 45,300 ตัน

               ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มอบหมายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน ส่งมอบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้ เร่งดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 100,000 ตัน ภายในเดือน พฤษภาคม 2562 เพื่อเร่งดูดซับปริมาณ  น้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบ นั้น

               นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง เปิดเผยความคืบหน้าในการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบว่า กฟผ. ได้ ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 100,000 ตัน ให้ กฟผ. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และให้โรงงานสกัดที่มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบตามรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 149 ราย ยื่นเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยราคาน้ำมันปาล์มดิบที่โรงงานสกัด น้ำมันปาล์มดิบเสนอจะต้องไม่เกินราคากลางที่ กฟผ. กำหนดไว้ที่ 16.50 บาทต่อกิโลกรัม

               เมื่อครบกำหนดการเสนอราคา มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา จำนวน 20 ราย ด้วยปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ 57,400 ตัน และมีผู้ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขการคัดเลือกจำนวน 15 ราย ด้วยปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ 45,300 ตัน โดย  คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาซื้อขายประมาณวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบเริ่มส่งมอบที่คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งโรงงานสกัดจะต้องส่งมอบ น้ำมันปาล์มดิบทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วันหลังจากลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว 

Visitors: 10,887,604