ทิพยประกันภัย รับรางวัลเกียรติยศ Thailand's Awards 2018

ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Awards 2018 สาขาบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลการบริหารดีเด่น" จาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ในฐานะที่เป็นบริษัทดำเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล  ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์

Visitors: 239,375