กราบสักการะ พระพุทธชินราช

นางวิชชุดา ไตรธรรม ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR นำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย พร้อมกัลยาณมิตรธรรม  เข้ากราบสักการะ พระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก   น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศทุกพระองค์ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในโอกาสที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำปฏิทินพระพุทธชินราช ประจำปี ๒๕๖๒ แล้วเสร็จและเปิดตัวไปเมื่อวันที่ ๙ เดือน ๙ ในกิจกรรมพลังบุญ ๙ เดือน ๙ ที่ผ่านมา

Visitors: 239,378