ธ.ก.ส. หารือ GIZ วางแนวทางสนับสนุนเกษตรกรไทยไปสู่ระดับสากล

 

 

นายเชษฐา แหล่ป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายวิชัย ปักษา ผู้อำนวยการสำนักกิจการระหว่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Reinhold Elges ตำแหน่ง Country Director of GIZ และคณะองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ที่มาเยี่ยมเยียนในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยให้สามารถปรับตัวและรับมือกับความท้าทาย รวมถึงสร้างโอกาสทางธุรกิจในภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 

Visitors: 10,923,832