BAM สนับสนุนโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน

 

 

 

 

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมี นายอนิรุทธ์  คงสมฤกษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้จัดทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่โรงเรียน  เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และเพิ่มคุณค่าโภชนาการควบคู่ไปกับแผนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะด้านเกษตร เพิ่มความรู้และเข้าใจการทำการเกษตรอย่างถูกต้องมากขึ้น

 

 

Visitors: 10,887,546