BAM มอบปฏิทินเก่าให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่า โดยพนักงาน และลูกค้าของบริษัทฯ ได้ร่วมใจกันนำมาบริจาคให้แก่โครงการ “ปฏิทินปีเก่า เราขอ” เพื่อส่งต่อให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยได้รับเกียรติจาก คุณประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

               สำหรับโครงการขอรับบริจาคปฏิทินเก่า มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจัดทำสื่ออักษรเบรลล์และสื่อการเรียนรู้ 3 มิติ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา เสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา

               ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นการลดปริมาณขยะและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย โดยในปี 2567
ได้รับการบริจาคปฏิทินปีเก่า จำนวน 1,093 ฉบับ รวมน้ำหนัก 242 กิโลกรัม ซึ่งการนำกระดาษดังกล่าวมารีไซเคิล
สามารถลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง
709.06 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า หรือเท่ากับ
การปลูกต้นไม้
79 ต้น

 

Visitors: 10,923,867