กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล จัดกิจกรรม “Inspire Inclusion

 

 

 

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล จัดกิจกรรมInspire Inclusion สร้างแรงบันดาลใจสู่ความเท่าเทียมผลักดันความสำเร็จที่ไม่จำกัดเพศ

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (คนซ้าย) ร่วมรณรงค์ และเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ผ่านการจัดกิจกรรม “Inspire Inclusion สร้างแรงบันดาลใจสู่ความเท่าเทียมเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง การสร้างวัฒนธรรมที่เคารพความแตกต่าง และอยู่ร่วมกับบนความหลากหลายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงที่มีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จในสังคม

 

โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรม Thrive Mentoring Program ปีที่ 3 โดยจับคู่ผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานหญิง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานร่วมกัน และกิจกรรมร่วมกับโครงการ We Care ด้วยการแจก ‘ของขวัญ’ ที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงอย่าง ‘ผ้าอนามัย’ ให้แก่พนักงานทุกเพศ เพื่อส่งเสริมการให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้หญิง และสวัสดิการใหม่ที่พนักงานสามารถปรับเวลาการทำงานได้ เมื่อมีอาการปวดประจำเดือน รวมถึงการลาเพื่อรักษาภาวะมีบุตรยาก และการลาดูแลภรรยาคลอดบุตร

 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก คุณต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ ผู้หญิงมากความสามารถที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเองมาส่งต่อพลังบวก พร้อมแนวคิดดี ๆ ให้กับเพื่อนพนักงาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถก้าวข้ามทุกความท้าทายที่ต้องเผชิญได้อย่างมั่นใจ พร้อมก้าวหน้าสู่ความสำเร็จที่วางไว้ไปด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป 

Visitors: 11,358,487