เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรมสรุปโครงการ AIA Step to Strong 30 days – Start for Better เพื่อต่อยอดสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

 

 

เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรมสรุปโครงการ AIA Step to Strong 30 days – Start for Better ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้ โค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ป้อมเพชร กูรูตัวจริงด้านสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกาย มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย และด้านโภชนาการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 40 ท่าน ได้สุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป โดยในวันสรุปโครงการ AIA Step to Strong 30 days – Start for Better โค้ชมิกกี้ นนท์ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอย่างโดดเด่น ในระยะเวลาโครงการฯ ตลอด 30 วัน และเป็นผู้ที่มีวินัยในการทำกิจกรรมประจำสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลจากโค้ชมิกกี้ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ คุณนันทพร ธงชัยสุริยา คุณกรรณิกา เทอดศรีศิลป์ และคุณสุพรรณี กิจบรรเจิดจรัส นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันปิดโครงการฯ ยังได้วัดดัชนีมวลกายก่อนการเริ่มกิจกรรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก TANITA คอยแนะนำและวัดผล เพื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องวัดมาตรฐานจาก TANITA เพื่อตอกย้ำถึงเป้าหมายของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากฟิตเนสพาร์ทเนอร์ในการสนับสนุนพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมจาก วี โซไซตี้ ที่ตอบโจทย์ในด้านคลาสมากที่สุด ที่ให้คุณมากกว่าสถานที่ออกกำลังกาย อีกทั้งยังมีโปรโมชันพิเศษมอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วี โซไซตี้ สาขาเอสพลานาด รัชดา

 

 

Visitors: 11,358,543