นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ใช้ความรักเป็นพลัง รับรางวัลผู้นำองค์กรที่โดดเด่นแห่งเอเชีย ACES AWARDS 2023

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รับรางวัลเกียรติยศระดับเอเชีย  “ACES Awards 2023 Outstanding Leaders in Asia” จาก Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards (ACES AWARDS 2023)  รางวัลนี้ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับผู้นำองค์กร บริษัทและแบรนด์ชั้นนำต่างๆในเอเชีย เพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จรวมท้้งวิสัยทัศน์ผู้นำจากเอเชียสู่การรับรู้ในระดับโลก โดยในหมวด Outstanding Leaders in Asia จากประเทศไทยในปีนี้ คุณนุสราฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังความรัก มุ่งตอกย้ำวิสัยทัศน์คือการทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อคนไทยอีกจำนวนมากมีโอกาสเข้าถึงประโยชน์ของการประกันชีวิตให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันได้เดินหน้าสนับสนุนการใช้ความเป็นพลังทำสิ่งที่รักเพื่อคนที่รักตาม Tagline รักคือพลังของชีวิต จนกระทั่งเมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาด ก็ยังใช้ความรักถ่ายทอดแนวคิด “LOVE MINDSET” เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในมิติต่าง ๆ อันประกอบด้วยความรัก 3 ด้านได้แก่ LOVE YOUR HEALTH รักสุขภาพตัวเอง สร้างภูมิต้านทานสู้กับโรคภัยในอนาคต LOVE YOUR WEALTH รักการออมวางแผนการเงิน เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ สุดท้ายคือ LOVE THE WORLD รักษ์โลกร่วมกันสร้างโลกและสังคมที่ดีเพื่อส่งมอบให้คนรุ่นต่อไป ดังนั้น พลังความรักจึงเป็น Brand Essence ของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร โดยคุณนุสราฯ นับเป็นผู้นำที่นำคุณค่าของความรักมาใช้ในการสร้างแบรนด์ พัฒนาการประกันชีวิตและการบริการ ตลอดจนพัฒนาทีมงาน และที่ปรีกษาประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ทำให้มีความพร้อมในก้าวสู่ปีที่ 75 สู่การสร้างโลกใหม่ เพื่อชีวิตและสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน ในปี 2567 นี้

 


Visitors: 14,043,068