2C2P ย้ายสำนักงานใหม่ รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ใต้วิสัยทัศน์ “Go Further”

 

 

ฉลองรับปีใหม่ สำหรับหัวเรือใหญ่ เต้-ปิยชาติ รัตน์ประสาทพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (2C2P) ล่าสุดก่อนส่งท้ายปี 2566 นี้ ขอประกาศแจ้งย้ายสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ

โดยนำทีมงานกว่า 300 คน ย้ายเข้าสำนักงานที่ตั้งใหม่ใจกลางเมือง ตึกเอ็มไพร์ สาทรใต้ ชั้น 51 พื้นที่ออฟฟิศกว่า 3,000 ตารางเมตร เป็นที่เรียบร้อย ภายใต้วิสัยทัศน์การทำงานร่วมกันเป็นทีม และก้าวไปให้ไกลกว่าเดิม “Go Further” เพื่อตอบสนองการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคธุรกิจ ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการระบบชำระเงินแบบครบวงจรระดับสากล

Visitors: 10,923,872