THAIFA จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี “THAIFA Convention 2024”

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน(THAIFA) จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี ภายใต้ชื่อ THAIFA Convention 2024 -The Secret of Success”  ในวันพฤหัสบดีที่  กรกฎาคม 2567 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีตัวแทนประกันชีวิตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันชีวิต และผู้แทนองค์กรภาครัฐ เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

การสัมมนา THAIFA Convention จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจในการทำงาน และการใช้ชีวิตจากวิทยากรชั้นนำทั้งในและนอกอุตสาหกรรมประกันชีวิต โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณวสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านกำกับคนกลางและประกันภัยภูมิภาค สำนักงาน คปภ.เป็นประธานกิตติมศักดิ์ กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก คุณสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี คุณต้องลักษณ์ กันภัย อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานจัดงาน

การสัมมนาในช่วงเช้า เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ความสำเร็จจากวิทยากร 5 ท่าน ในหัวข้อ The Way to Success - เส้นทางสู่ความสำเร็จ” ได้แก่ คุณวิศรุต วิโรจน์ไพศาลกุล, คุณศันส์สิริ สิริทวีวัจน์, คุณอภิสิทธิ์ สืบไวย, คุณสมศักดิ์ สิทธิวุฒิวรพันธุ์ และคุณรัชชานนท์ พรกระจ่าง ดำเนินรายการโดย คุณกฤษณ์ วณิชเดโชชัย ผู้อำนวยการหลักสูตร

ช่วงบ่าย เป็นการสัมมนาวิชาการหัวข้อ Believe in Success - เชื่อที่จะสำเร็จ” โดย คุณอชิรญา แก้วมุงคุณ และปิดท้ายด้วย Love to Succeed - ความสำเร็จเกิดจากความรัก” โดย  ศิลปินชื่อดัง คุณปาน ธนพร ดำเนินรายการสัมภาษณ์ โดย คุณสาธิต เลิศวัฒนกูล

ภายในบริเวณงาน มีองค์กรต่างๆ มาร่วมเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวแทนประกันชีวิต พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย อาทิ สำนักงาน คปภ.สมาคมประกันชีวิตไทยกองทุนประกันชีวิตกองทุนประกันวินาศภัยโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง และ GAMA Thailand 

ในงานดังกล่าว ยังมีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ให้แก่เด็กนักเรียน โดย มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน อีกด้วย

ในช่วงเย็น สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner) ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อแสดงความยินดี และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP โดยมี คุณกฤษณ์ วณิชเดโชชัย ผู้อำนวยการหลักสูตร เป็นประธานจัดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณประภาพร ลิขสิทธิ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน เป็นประธานกล่าวเปิด และ Mr. SK Samy ICSB Chairman พร้อมทั้ง คุณบรรยง วิทยวีรศักดิ์ Immediate Past Chairman of APFinSA & Advisor to ICSB ร่วมมอบวุฒิบัตร โดยมีคณะอาจารย์ผู้สอน และพี่เลี้ยงหลักสูตร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร FChFP รุ่นที่ 53-54 ที่เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ทั้ง 60 ท่าน โดยแบ่งเป็น ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ Distinction (เกียรตินิยม) จำนวน 23 ท่าน และผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ Credit และ Pass จำนวน 37ท่าน

Visitors: 14,041,357