ดีพร้อม ผนึก เดลต้า จับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่หนุนผู้ประกอบการใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ผนึกกำลัง บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือบริษัทพันธมิตรรายใหญ่ ติวเข้มสตาร์ทอัพ ผ่านกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและธุรกิจ (Hackathon)” ภายใต้โครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ หรือ (DIPROM x DELTA ANGEL FUND) โดยการจำลองสถานการณ์ให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ได้นำองค์ความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้แก้โจทย์ทางธุรกิจ และพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอภายใต้ภาวะที่กดดัน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาทั้ง Soft skill และ Hard skill พร้อมต่อยอดแนวคิด และสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำไปสู่การผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต
นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เปิดเผยว่า โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต รวมไปถึงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในทุกระดับ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม นำโดย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถยืนหยัด รับมือ และปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีศักยภาพในการแสวงหาโอกาสและผลประโยชน์จากความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ดำเนินการตามนโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ผ่านกลยุทธ์การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ (RESHAPE THE INDUSTRY) โดยการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (DIGITAL TRANSFORMATION) เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อ รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ คือ การสร้างและส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดผ่านการพัฒนาทางด้านวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย ซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในระยะยาว


ด้าน นายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กล่าวว่า เพื่อขานรับนโยบายดังกล่าว ดีพร้อม (DIPROM) ได้ผนึกกำลังกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผ่านโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ หรือ (DIPROM x DELTA ANGEL FUND) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 9 ในการสนับสนุนผู้มีแนวคิด หรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ โดยได้ดำเนินกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและธุรกิจ (Hackathon)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 -5 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากกระบวนการบ่มเพาะ หรือ Business Camp ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างประสบการณ์การแข่งขันให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และนำองค์ความรู้หรือทักษะด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ มาจัดการแก้ปัญหา เพื่อนำเสนอแนวทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ 3 บริษัทใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทั้ง Soft skill Hard skill และการฉายแววภาวะผู้นำความเป็นผู้ประกอบการในระยะเวลาอันสั้น
         การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ดีพร้อม (DIPROM) ได้บูรณาการกับบริษัทพันธมิตรรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เพื่อมอบโจทย์ที่ท้าทายให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ จำนวน 51 ทีม ในการสร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญหาและนำเสนอภายใต้ภาวะกดดัน ทั้งโจทย์ ระยะเวลา และทีมงาน พร้อมทั้งได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ จำนวน 11 ท่าน มาฝึกภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ก่อนเข้าสู่หลักสูตรสุดท้ายคือการนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน หรือ Pitching เพื่อเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนกับกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้ นอกจากนี้ ยังมีการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งหมดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จนทำให้เกิดการบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต่อไปในอนาคต นายวรวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

Visitors: 14,041,358