ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด สภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด สภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบ กำชับปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. และ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ประจำ (สบ6) บช.ก./รองโฆษก ตร. และ พ.ต.อ.มีชัย กำเนิดพรม รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง เดินทางลงพื้นที่ สภ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจในพื้นที่ โดยมี พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ภ.4 , พล.ต.ต.ธนชาติ รอดครองตัน รอง ผบช.ภ.4 , พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด (ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด) , พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด , พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ รอง ผบก.ป.รรท.รอง ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด , พ.ต.อ.ภาสกร หินเธาว์ ผกก.สภ.ธวัชบุรี และว่าที่ พ.ต.อ.ณปภัช สงเคราะห์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.สภ.ธวัชบุรี และมีหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.จว.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์
สืบเนื่องจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ให้เห็นผลรูปธรรมภายใน 90 วัน โดยขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำโครงการขจัดปัญหายาเสพติด อ.ท่าวังผา จ.น่าน และโครงการปราบปรามยาเสพติดระยะเร่งด่วน อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด มาเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหานั้น ผบ.ตร.ได้กำชับให้ทั้งสองพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ


        ผบ.ตร. กล่าวว่า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นแบบในการแก้ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี อยู่ในพื้นที่ สภ.ธวัชบุรี ในวันนี้จึงลงพื้นที่มาติดตามการปฏิบัติ ธวัชบุรี โมเดลโดยใช้กลยุทธ์ ปลุก เปลี่ยน ปราบเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในระยะ 1 ปี โดย ปลุกคือ การปลุกชุมชนให้เข้มแข็ง ลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัญหายาเสพติดร่วมกับภาครัฐ ป้องกันตั้งแต่ระดับเยาวชน ผ่านหลักสูตรใน สถาบันการศึกษา , “เปลี่ยนคือ เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย ทำการ X-ray ชุมชนแล้วนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฝึกอาชีพ , “ปราบคือ การปราบปรามนักค้ายาเสพติด สกัดกั้น ควบคุมการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และใช้มาตรการยึด อายัดทรัพย์สิน เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด
นอกจากนี้ ผบ.ตร.กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 , รองผู้บัญชาการ , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องทุกนาย ทุกระดับชั้น ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ผ่านการดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม การบำบัดรักษา การดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ , โครงการนาคาพิทักษ์รักษ์ประชา , โครงการครูตำรวจ D.A.R.E. เป็นต้น โดยมาตรการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วนของ อ.ธวัชบุรี หรือ ธวัชบุรีโมเดล ถือว่ามีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการกำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำรวจภูธรภาค 4 ขยายผลไปสู่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างยั่งยืนและได้ผลในระยะยาว การได้รับความร่วมมือร่วมใจจากภาคประชาชนในพื้นที่ถือว่ามีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงกำชับให้ดำเนินการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของตำรวจ ซึ่งจะทำให้เป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายและทุกภาคส่วนมีความรักความสามัคคีกันในองค์กร เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน


พร้อมขอนำพระราชดำรัสถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน โดยความตอนหนึ่งว่า "...ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน ต้องสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ให้สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจเรื่องยาเสพติด มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน พร้อมที่จะช่วยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ ข้าพเจ้าจึงมีความชื่นชม ที่โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาโดยตลอด ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน และสมาชิกในชุมชนทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ให้มีความเจริญและร่มเย็นเป็นสุข..."

Visitors: 14,043,066