ทิพยประกันชีวิต ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณณัฐพล คุณกรสิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน  นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจประกันชีวิต รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและสนใจทำประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่ 3กรกฎาคม 2567  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

Visitors: 14,043,022