เอไอเอ ประเทศไทย นำทีมพลังตัวแทนและเพื่อนพนักงาน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ (ที่ 6 จากซ้าย แถวหลัง) ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก นำทีมพลังตัวแทนเอไอเอกว่า 100 ท่าน ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 23 โดยได้รับเกียรติจาก นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ (ที่ 7 จากซ้าย แถวหลัง) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ซึ่งนอกเหนือจากพลังตัวแทนที่มาร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทยแล้ว เพื่อนพนักงานเอไอเอยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้มีการรับบริจาคโลหิต ณ อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ในการเป็นผู้นำด้าน ESG ซึ่งพร้อมมีส่วนร่วมในการแบ่งปันน้ำใจให้แก่ผู้คนในสังคมไทย อีกทั้งช่วยต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ และเดินหน้าพันธกิจ AIA One Billion ซึ่งเป็นพันธกิจหลักสำคัญของกลุ่มบริษัทเอไอเอ  

Visitors: 14,043,070