BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนาห้วย

BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายวุฒิพงศ์ บุญยะสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน บริษัทบริหารสินทรัพย์   กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบเงินในโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นางสาวนิภาพร  หน่วงเหนี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นายบำรุง ตรีเพชร นายก อบต. และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ร่วมรับมอบ พร้อมกันนี้ ยังได้มอบชุดเครื่องเขียนและสมุด BAM  ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ให้กับนักเรียนทุกคน

BAM ได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เพื่อให้นักเรียนได้จัดทำแปลงเกษตรอินทรีย์ สำหรับเป็นอาหารกลางวัน โดยภายในงานผู้ร่วมงานและเด็กนักเรียนได้ร่วมกันปลูกผักสลัดกว่า 200 ต้น รวมไปถึงการปลูกผัก ผลไม้ต่าง ๆ บนแปลงเกษตร เรียนรู้การจัดทำปุ๋ยมูลไส้เดือน รวมทั้งเก็บเห็ดนางฟ้านำไปประกอบอาหารตามหลักโภชนการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีสมวัย เพิ่มความรู้และความเข้าใจการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านเกษตรตามแผนการเรียนการสอนของโรงเรียนอีกด้วย

 

 

Visitors: 14,043,065