การเคหะแห่งชาติบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สตูดิโอ 5 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

Visitors: 14,043,010