TIPH ทะยานเข้า SET100 สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเดินหน้าเต็มสปีดหนุนปัจจัยพื้นฐาน เสริมทัพความแข็งแกร่ง

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหุ้นที่เข้าคำนวณดัชนี SET100 ในรอบครึ่งปีหลังของปี 2567 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป

ดร. สมพร  สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH เผยว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือกให้หุ้น TIPH เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET 100 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของ TIPH โดยในการคัดเลือกดัชนี SET 100 ได้ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2566 จนถึง 31 พ.ค. 2567 และพิจารณาจากหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 3 เดือน สูงสุด 200 อันดับแรก ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งประกอบด้วย จำนวนหุ้นซื้อขาย มูลค่าซื้อขาย และสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (
free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ดังนั้น การที่ TIPH ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET 100 นี้ สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกของนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ให้ความสนใจลงทุนในหุ้น TIPH อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง TIPH ยังมีความมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ทั้งในส่วนของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักของกลุ่ม ซึ่งครองอันดับ 1 ของบริษัทประกันวินาศภัย ประเภท Non-motor ในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน รวมถึงบริษัทอื่นที่ TIPH เข้าร่วมลงทุน ทั้งในกลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย และกลุ่มธุรกิจอื่นที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมีศักยภาพ ซึ่งล้วนมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ ช่วยสนับสนุนให้หุ้น TIPH เป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและน่าลงทุน อีกทั้ง TIPH ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนสูงสุดให้แก่นักลงทุน” 

Visitors: 14,043,058