ธ.ก.ส. จัดงานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีบัญชี 2566

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. ประจำปีบัญชี 2566 โดยมีคณะกรรมการ ธ.ก.ส. นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และคณะผู้บริหาร ธ.ก.ส. เข้าร่วม เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2566 (1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2567) แก่ผู้ถือหุ้น ธ.ก.ส. อันประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (สกต.) ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่   28 มิถุนายน 2567

Visitors: 14,041,445