บีคอน วีซี ลงทุน Series A ใน HumanSoft สตาร์ทอัพสัญชาติไทย

บีคอน วีซี ลงทุน Series A ใน HumanSoft สตาร์ทอัพสัญชาติไทย สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ


บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล (บีคอน วีซี) บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย ลงทุน Series A ใน บริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด (HumanSoft) สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อขยายศักยภาพและยกระดับประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resource Management (HRM) ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์โซลูชันที่จะช่วยเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (บีคอน วีซี)  เปิดเผยว่าแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้น มีความสำคัญและเป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของประเทศไทยมีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการพนักงานนั้นเป็นงานที่สำคัญ แต่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่สังคมการทำงานกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น การมีเครื่องมือด้านเทคโนโลยีใช้ในกระบวนการทำงานจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีด้าน AI  ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อยอดการทำงานมากขึ้นในอนาคต

บีคอน วีซี เล็งเห็นแนวโน้มดังกล่าว จึงได้เข้าลงทุน Series A ใน บริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด (HumanSoft) สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ จะมุ่งสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยในการบริหารจัดการพนักงาน ผ่านซอฟต์แวร์โซลูชันของ HumanSoft ที่มีการออกแบบระบบ ให้ใช้งานสะดวกและง่าย ครอบคลุมมิติการบริหารจัดการพนักงานอย่างครบวงจร ได้แก่ ระบบการลงเวลาทำงาน ระบบการอนุมัติการลา โปรแกรมการคำนวณเงินเดือน (Payroll)  โปรแกรมการคำนวณด้านสวัสดิการ และงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญอื่น ๆ โดยบีคอน วีซี มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ช่วยการทำงานด้านการบริหารจัดการพนักงานให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะสามารถทุ่มเทเวลากับธุรกิจหลักได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลต่อการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอี ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างเต็มที่

นายอัษฎาวุธ จิตตเสถียร ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท ฮิวแมนซอฟท์ จำกัด เปิดเผยว่า แพลตฟอร์ม HRM ของ HumanSoft ไม่เพียงแต่เป็นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการทำให้กระบวนการ HR ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลา ทำให้เจ้าของกิจการและทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและช่วยให้การวางแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายอัษฎาวุธยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนจาก บีคอน วีซีจะช่วยให้ HumanSoft สามารถพัฒนาแพลตฟอร์ม HRM ให้ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการ SME ได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ และเตรียมพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามายกระดับการบริหารงานบุคคล ให้เอสเอ็มอีในประเทศไทยสามารถเผชิญความท้าทายและคว้าโอกาสการเติบโตได้ในอนาคต

ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย สามารถรับโปรโมชันพิเศษจากทาง HumanSoft  โดยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/k-businsprivilege/pages/index.aspx

Visitors: 14,043,056