กรุงศรียืนหนึ่งแบงก์ไทย คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียด้านสังคมและความยั่งยืนมากที่สุด ที่งาน Asian Excellence Award 2024

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ยืนหนึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียด้านสังคมและความยั่งยืนมากที่สุด โดยได้รับรางวัล ซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CSR Award) และรางวัล ความยั่งยืนแห่งเอเชีย 2024” (Sustainable Asia Award 2024) จากงาน Asian Excellence Award 2024 ครั้งที่ 14 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia หนึ่งในนิตยสารชั้นนำด้านการส่งเสริมบรรษัทภิบาลและ ESG ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สะท้อนความเป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นในพันธกิจด้านความยั่งยืน พร้อมเป็นต้นแบบด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ กรุงศรียังได้รับรางวัลเกียรติยศด้านความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชียอีกสี่รางวัลได้แก่ รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รางวัล ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤต ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Professional) และรางวัล บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม” (Best Investor Relations Company)  

Visitors: 14,041,365