BAM จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน สนับสนุนแปลงเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว จังหวัดกาญจนบุรี

นายประสิทธิ์ เงินถาวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง บริษัทบริหารสินทรัพย์   กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบเงินในโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน จำนวน 100,000 บาท  ให้กับโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวัชรินทร์ บุรัสการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับมอบ  พร้อมกันนี้ ยังได้มอบชุดเครื่องเขียน  และสมุด BAM  ในโอกาสครบรอบ 25 ปี  จำนวน 400 เล่ม ให้กับนักเรียนทุกคน

 ภายในงานผู้บริหาร BAM  คณะครู และนักเรียน ร่วมกันปล่อยปลานิลจิตรลดา 3  เป็นปลาพันธุ์พระราชทาน  รวมทั้งได้ชมผลงานการปลูกผักต่าง ๆ บริเวณแปลงเกษตร และเรือนเพาะเห็ด  ซึ่ง BAM ได้จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เพื่อให้นักเรียนได้จัดทำแปลงเกษตร ปลอดสารพิษ สำหรับเป็นอาหารกลางวัน ส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการ เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการจัดแผนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะด้านเกษตร เพิ่มความรู้ และความเข้าใจการทำการเกษตร อย่างถูกต้องมากขึ้น 

Visitors: 14,041,371