ทิพยประกันภัยเข้าเฝ้า สมเด็จพระสังฆราช ในวาระมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๗ พรรษา

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวาระมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๗ พรรษา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ  ตำหนักอรุณ  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Visitors: 14,041,354