วิริยะประกันภัย สนับสนุน งานวิ่ง “SIRA RUN” ประจำปี 67ผลักดันประชาชนสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้การต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายพงศ์พันธ์ ประภาศิริลักษณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นเกียรติ ในฐานะที่บริษัทฯ ร่วมให้ การสนับสนุนการจัด งานวิ่ง SIRA RUN” (ศิริราช-รามาฯ รัน) ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อผสานกำลังเสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย ด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 100,000 บาท พร้อมจัดบูธบริการน้ำดื่ม ยาดม และของอำนวยความสะดวกสำหรับนักวิ่ง รวมถึงบูธกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลภายในงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุน “งานวิ่ง SIRA RUN” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และสนับสนุนการให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับภารกิจเพื่อสังคมด้านสาธารสุขของบริษัทฯ ในการสร้างสุขภาวะทางสังคมที่แข็งแรงและยั่งยืนต่อไป 

Visitors: 14,043,037