อพท.ผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนเมืองน่าน เรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ Creative City International Academic Forum

“ อพท. ผนึก กำลังร่วมขับเคลื่อนเมืองน่าน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์และร่วมงานประชุมวิชาการเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ  Creative City International Academic Forum

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ เมือง Daegu และเมือง Jinju สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ในปี 2568

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. นำคณะผู้บริหาร อพท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนเมืองน่าน นำโดยนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ณ เมืองแดกู (Daegu) เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี และเมืองจินจู (Jinju) เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เมื่อวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 โดยคณะได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ เมืองแดกู และร่วมการประชุมวิชาการเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ Creative City International Academic Forum ในหัวข้อ “Future Education for Culture and Creativity” ณ ศาลาว่าการเมืองจินจู ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนพร้อมได้เชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ และเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ อพท. ใช้ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาเมืองและเพื่อเตรียมการสำหรับจังหวัดน่านที่จะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) ในปี 2568 ต่อไป 

Visitors: 14,041,343