กทพ. เพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ETC) ของทางพิเศษ เพื่อรองรับรถผู้ใช้ Easy Pass บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัชที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จำนวน 11 ด่านฯ
11 ช่องทางฯ รายละเอียดดังนี้

​ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
​- ด่านฯ สุขุมวิท ช่องทางที่ 3
​- ด่านฯ อาจณรงค์ 3 ช่องทางที่ 2
​- ด่านฯ เลียบแม่น้ำ ช่องทางที่ 3
​- ด่านฯ สุขุมวิท 62 ช่องทางที่ 4
​- ด่านฯ อาจณรงค์ ช่องทางที่ 3
​- ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 1 ช่องทางที่ 3
​- ด่านฯ สาธุประดิษฐ์ 2 ช่องทางที่ 3
ทางพิเศษศรีรัช
​- ด่านฯ จันทน์ ช่องทางที่ 2
​- ด่านฯ คลองประปา 2 ช่องทางที่ 2
​- ด่านฯ อโศก 3 ช่องทางที่ 5
​- ด่านฯ ศรีนครินทร์ ช่องทางที่ 11
กทพ. ได้พัฒนาการให้บริการบัตร Easy Pass มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัตร Easy Pass รองรับการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด โดยการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแทนเงินสดในการเติมเงินบัตร Easy Pass หรือการแสกนจ่ายผ่าน QR Code เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้บัตร Easy Pass มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วย
ทั้งนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและ การใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การข้อมูล ผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 14,043,066