เคทีซี ติดโผใน Fortune Southeast Asia 500 จากการจัดอันดับรายได้ในปี 2566

เคทีซีหรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน Fortune Southeast Asia 500 ฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรก โดยนิตยสารฟอร์จูน (Fortune) พิจารณาจากรายได้ของบริษัทในงบการเงินปี 2566  

           นางรจนา  อุษยาพร  ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า ในปีนี้นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทางนิตยสาร Fortune (ฟอร์จูน) สื่อธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้จัดอันดับบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรกในปี 2567  “Fortune Southeast Asia 500” โดยเคทีซีติดอันดับที่ 352 ใน 500 บริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากการจัดอันดับตามรายได้ในปี 2566  โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เคทีซีมีรายได้ 730.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2565 เท่ากับ 9.9% โดยมีกำไร 209.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เติบโต 3.5%) และมีสินทรัพย์ 3,284 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยจำนวนพนักงานเคทีซี 1,649 คน และมีมูลค่าการตลาด (Market Value) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เท่ากับ 2,990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การที่เคทีซีได้รับการจัดอันดับเข้าใน Fortune Southeast Asia 500 นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เคทีซีเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเคทีซีจะยังคงยืนยันปณิธานในการทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมมาภิบาล เพื่อสร้างสังคมไทยที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

 การจัดอันดับ “Fortune Southeast Asia 500” จัดทำขึ้นครั้งแรกในปี 2567 โดยนิตยสาร Fortune เพื่อเผยแพร่รายชื่อ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากภูมิภาคนี้มีความสำคัญมากขึ้นในเศรษฐกิจโลก โดยบริษัทข้ามชาติที่ติดอันดับ Global 500 ได้ย้ายห่วงโซ่อุปทานการผลิตมายังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น และเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

 

Visitors: 14,043,070