KJL “จัดสัมมนารวมพลคนไฟฟ้า” ON TOUR เพิ่มองค์ความรู้แก่ช่างไฟฟ้า วิศวกร

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ตู้ไฟ รางไฟ อันดับหนึ่ง ที่ช่างไฟเชื่อมั่นในประสบการณ์กว่า 35 ปี ได้จัดงานสัมมนา “KJL รวมพลคนไฟฟ้า” จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับความปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพให้แก่ช่างไฟฟ้า วิศวกร หรือ ผู้ออกแบบ ทั่วประเทศ

โดยบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างอาจารย์ลือชัย ทองนิล เลขาธิการสภาวิศวกร และอาจารย์สุธี ปิ่นไพสิฐ อดีตผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขึ้นบรรยายเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ทาง KJL ได้รับผ่านการรับรองการเป็นองค์กรแม่ข่ายจากสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้ว วิศวกรที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ครบ 6 ชั่วโมงเต็มจะได้รับคะแนน CPD 6 คะแนนโดยอัตโนมัติ

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง (Knowledge) เพิ่มศักยภาพให้แก่ช่างไฟฟ้า วิศวกร หรือ ผู้ออกแบบทั่วประเทศ ให้งานที่ออกมาได้มาตรฐาน เพื่อสร้าง Network Effect และสร้างระบบนิเวศในการทำงานทางด้านงานไฟฟ้า ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ และยังส่งผลด้านความปลอดภัยไปยังเจ้าของบ้านและสังคมต่อไป (Social Safety) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม  เฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

ซึ่งกิจกรรมเชิงวิชาการ ON TOUR ในครั้งต่อไป KJL จะเดินสาย “สัมมนารวมพลคนไฟฟ้า” ขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในเดือนกรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้ เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะยกระดับความปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิศวกรรมต่อไป โดยวางเป้าหมายจะเพิ่ม เครือข่ายช่างไฟ KJL Network จาก 5,000 คน เป็น 10,000 คน ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ !! ซึ่งจะช่วยหนุนความต้องการในการใช้สินค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

Visitors: 14,043,068