กรุงเทพประกันภัยรับโล่เกียรติยศ คนดี รักษ์โลก ประจำปี 2567

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติยศ คนดี รักษ์โลก ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวลสา โสภณพนิช (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และนางรัตน์วลี อนันตานานนท์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล

จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการดำเนินงานที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567

Visitors: 14,041,402