สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน ด้านป้องกันภัยทางการเงิน

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยที่ประชุมสมาชิกสถาบันการเงินของรัฐ ได้ให้ความสำคัญด้าน การป้องกันภัยทางการเงินโดยร่วมมือกันในการพิจารณาสินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย เพื่อป้องกันภัยทางการเงิน และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีการยกระดับการจัดการบัญชีม้าให้เข้มงวดขึ้น หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้เพิ่มมาตรการในการยกระดับการจัดการภัยคุกคามทางการเงิน และการจัดการบัญชีม้า เป็นต้น


ในการนี้ นายวิทัย รัตนากร ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายพิชิต มิทราวงศ์ ในนามสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank คนใหม่ ณ ห้องแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567
สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

Visitors: 14,041,370