SOLAR กางแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 67 แนวโน้มสดใสมุ่งเน้นนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน-บริการสร้างความแตกต่างพร้อมรุกขยายลงทุนพลังงานทางเลือกสู่ความยั่งยืน

บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR) เปิดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง 2567 มุ่งพัฒนา 5 กลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความแตกต่าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน เดินหน้าพัฒนาแผงสีเซลล์แสงอาทิตย์ให้ตอบโจทย์การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อให้การบริการครอบคลุมทุกจังหวัดแบบ Real Time เพิ่มศักยภาพในการบริหารการลงทุน ฟากผู้บริหาร "จุมพล วาทะสุนทรกุล" ระบุเดินหน้าขยายการลงทุนธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยจะไปเข้าร่วมประมูลต่อเนื่อง มั่นใจฐานทุนแน่นมีศักยภาพผลักดันการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

            นายจุมพล วาทะสุนทรกุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR เปิดเผยถึงแผนธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2567 ว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นพัฒนา 5 กลุ่มธุรกิจหลักให้มีความก้าวหน้า ความทันสมัยที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระดับสากล ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module), ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (EPC), ธุรกิจการบริหารจัดการด้านพลังงาน (ESCO), ธุรกิจการลงทุนใน Solar Farm และ Solar Rooftop, ธุรกิจการให้บริการบน Digital monitoring platform

             ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คิดค้น และพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบใหม่ ออกมาเป็นแผงสีเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีจุดเด่นคือการนำประโยชน์ของ Spectrum สีของแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Agri-voltaics) รวมทั้งยังช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตแผงสีรายแรกของโลก และจะเดินหน้านำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครอบคลุม

         ขณะเดียวกันจะมุ่งเน้นการพัฒนา Digital monitoring platform เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ค้า ซึ่งมีจุดเด่นในการตรวจสอบศักยภาพการผลิตไฟฟ้าได้ทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถควบคุมการจัดการค่าพลังงานโดยใช้เทคนิคป้องกันไฟฟ้าย้อนกลับตามพฤติกรรมการใช้ของลูกค้า นอกจากนี้ยังริเริ่มการนำระบบ Digital IOT monitoring and Control มาควบคุมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้สามารถประสานงานแก้ไขได้ทันท่วงที โดยระบบการบริหารงานทางไกลนี้สนับสนุนให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ และ บริการที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น

             นอกจากนี้บริษัทฯ จะเพิ่มธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านการเปลี่ยนธุรกิจลูกค้าไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และให้คำปรึกษาลูกค้าเข้าถึงการเงินสีเขียว (Green Finance) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ โดยล่าสุดได้เข้าซื้อเงินลงทุน 40% ในบริษัท ซิมเมอร์มานน์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการบริการให้คำปรึกษา บริหารจัดทำ ทวนสอบ และให้การรับรองระบบมาตรฐานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก๊าซเรือนกระจก 

           อีกทั้งจะเดินหน้าขยายการลงทุนธุรกิจพลังงานทางเลือก โดยจะไปเข้าร่วมประมูลสัมปทานภาครัฐที่ทยอยยอดมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีทั้ง Green Fund และ Green Finance

         “โซลาร์ตรอนเป็นบริษัทอันดับต้นๆ ที่คำนึงถึงการผลิตและให้บริการแบบยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบาย SDGS ของสหประชาชาติ เพราะเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก เนื่องจากตอนนี้สังคมโลก อาทิ ฝั่งยุโรป ได้มีการเก็บภาษีคาร์บอนนำเข้าส่งออกแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการพัฒนากระบวนการผลิต และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืนตามนโยบายของภาครัฐ” นายจุมพลกล่าวในที่สุด

 

Visitors: 14,043,010