เอสซีจี ปรับสวัสดิการพนักงานครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ทุกเพศ-วัยหนุนสังคมแห่งความหลากหลาย

เอสซีจี ปรับสวัสดิการพนักงานวันลาสำหรับคนทุกกลุ่มครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ ร่วมสร้างสังคมแห่งความหลากหลาย หนุนพื้นที่และเปิดโอกาสให้ทุกความแตกต่าง สามารถปล่อยพลังความหลากหลายได้อย่างไม่จำกัด เพื่อสร้างความเป็นไปได้ไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Reach Your Possibilities, Embrace Diversity” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equity) และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Inclusion)

            นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เผยว่า เอสซีจีส่งเสริมความหลากหลาย และยอมรับความแตกต่างภายในองค์กร โดยปรับสวัสดิการ วันลาสำหรับคนทุกกลุ่มให้มีความหลากหลายและเท่าเทียมครอบคลุมความต้องการที่แท้จริงของพนักงานโดยสอดรับกับไลฟ์สไตล์คนทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ เอสซีจี ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงานว่า ถ้าเขาเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ทำงานอย่างมีแพสชัน (Passion) จะสามารถปลดปล่อยพลัง และดึงศักยภาพที่มีอย่างไร้ขีดจำกัด ภายใต้แนวคิด “Reach Your Possibilities, Embrace Diversity” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equity) และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล (Inclusion) จนนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนเกิดเป็นนวัตกรรม สินค้า บริการ โซลูชัน และธุรกิจใหม่ (New Business Model) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างทันท่วงที

 

 เอสซีจี ได้ปรับสวัสดิการ วันลาสำหรับคนทุกกลุ่มครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ทุกเพศ-ทุกวัย ได้แก่

-          ลาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจสำหรับศาสนาต่าง ๆ นอกเหนือการลาอุปสมบทที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น การไปประกอบพิธีฮัจญ์ การบวชชี การลาปฏิบัติธรรม เป็นต้น   

-          ลาเพื่อผ่าตัดแปลงเพศได้ ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด แต่ไม่เกิน 30 วัน

-          ลากิจเพื่อดูแลการเจ็บป่วย รวมไปถึงลาเพื่องานฌาปนกิจและจัดการงานศพ ได้ขยายสิทธิและครอบคลุมไปถึงคู่ชีวิตของพนักงาน โดยไม่จำกัดเพศ  และรวมถึงบุคคลใกล้ชิดของพนักงานามที่บริษัทเห็นสมควรอีกด้วย

ทั้งนี้ เอสซีจี ยังเปิดโอกาสให้ทุกคน ทั้งพนักงาน และคู่ธุรกิจ คนทุกเจน มีพื้นที่แสดงพลังและปล่อยแพสชันอย่างไร้ขีดจำกัด คิดทำนอกกรอบ ทดลองเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมกรีนที่ตอบโจทย์ลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ ตามแนวทาง ‘องค์กรแห่งโอกาส’ (Organization of Possibilities) 

Visitors: 14,041,448