พาณิชย์ นำผู้ประกอบการชุมชน ร่วมงาน OTOP MID YEAR 2024 ผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างโอกาส เพิ่มรายได้

พาณิชย์ นำผู้ประกอบการชุมชน ร่วมงาน OTOP MID YEAR 2024 กระตุ้นตลาด ตอกย้ำความโดดเด่น ปลุกกระแสนิยมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างโอกาส เพิ่มรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผู้ประกอบการชุมชน 28 ราย ร่วมงาน OTOP MID YEAR 2024 ภายใต้แนวคิด หลากหลายผลิตภัณฑ์ สีสันภูมิปัญญาไทย ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2567 @ ชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี กระตุ้นการบริโภค ตอกย้ำความโดดเด่น เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนยกระดับการตลาด สร้างโอกาส เพิ่มรายได้เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม คาด!!! สร้างยอดขายในงานไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า 8 - 16 มิถุนายน 2567 กระทรวงพาณิชย์ นำผู้ประกอบการชุมชน 28 ราย เข้าร่วมงาน OTOP MID YEAR 2024 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานีโดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพดีจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนาจากหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์แบ่งเป็น ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย 12 ราย ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก 7 ราย อาหาร 6 รายและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 3 ราย โดยมีสินค้าไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ กระเป๋าป่านศรนารายณ์ (จ.เพชรบุรี) ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ(จ.ชัยภูมิ) ชุดสัตว์เลี้ยงแบบเขียนเทียนบาติก (จ.เชียงใหม่) ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานผักตบชวา (จ.พะเยา) พริกกรอบผสมเมล็ดเจีย รสไข่เค็ม (จ.กรุงเทพ) น้ำมันเย็นดอกไม้ (จ.สระบุรี) เป็นต้น

การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานทำและสร้างรายได้ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยผมได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว ตามภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองแก่ความต้องการของตลาด และพัฒนาช่องทางการตลาดในและต่างประเทศ

              รมช.พณ. กล่าวต่อว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มคนในชุมชน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมในพื้นที่แบบมีลักษณะเฉพาะชัดเจน เป็นจุดแข็ง จุดขายที่สำคัญ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมตลาดและวิถีชีวิตยุคใหม่ จะช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและกระตุ้นความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าตลอดการจัดงาน 9 วัน จะสามารถสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการที่ร่วมออกงานทั้ง 28 ราย ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านบาท ทั้งยอดขายภายในงานและคำสั่งซื้อของคู่ค้าในอนาคต พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งผลิตและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่าย ในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

 

              ขอเชิญชวนผู้บริโภคเข้าเยี่ยมชมคูหา และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 28 ราย ได้ภายในงาน OTOP MID YEAR 2024 ระหว่างวันที่ 8 - 16 มิถุนายน 2567 ณ SMART Local Pavilion (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) กระทรวงพาณิชย์ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

              สอบถามรายละเอียดหรือติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02547 5950   สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th #SuperDBD   #กระทรวงพาณิชย์

Visitors: 14,041,379