ประกาศเตรียมจัดงาน Thailand Smart City Expo 2024

นายสุรพล อุทินทุ (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (คนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า  และกลุ่มพันธมิตร ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “Thailand Smart City Expo 2024” (มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2567 ฮอลล์ 3 – 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด ‘Towards Smart Data Era’ ซึ่งแสดงถึงความตื่นตัวของทุกภาคส่วนที่จะนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยรวบรวมสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาและยกระดับเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะจากทั่วโลกมาจัดแสดงรวมกว่า 150 บูธ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้ 

Visitors: 114,006,690