BAM มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้กับ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับ  นายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี พร้อมคณะครู เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ต่อยอดการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ และดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

Visitors: 14,043,023