เอสซีจี ฉลองยอดขาย 1 ล้านตัน

“ปูนคาร์บอนต่ำ เอสซีจี” ฉลองยอดขาย 1 ล้านตัน ส่งออกอเมริกาคุณภาพมาตรฐานสากล รับรองด้วยฉลาก EPD North America

 

เอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ชูนวัตกรรมกรีน เปิดตัวปูนคาร์บอนต่ำรายแรกของไทย แสดงความเป็นผู้นำและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต ด้วยคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ โดยส่งออกปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำไปยังสหรัฐอเมริกาได้มากกว่า 1 ล้านตัน พร้อมแผนการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2050

นายนพพร กีรติบรรหาร Chief Marketing Officer – Marketing and Branding เอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน กล่าวว่า “เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลใส่ใจชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และโลก ตามแนวทาง Inclusive Green Growth ธุรกิจอยู่ได้ โลกก็อยู่ได้ด้วย นอกจากส่งเสริมการใช้ “ปูนคาร์บอนต่ำ” ภายในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานทดแทนปูนมาตรฐานเดิม ที่มีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15-20 เรายังพัฒนาคุณภาพปูนซีเมนต์ผงสำหรับส่งออก “ปูนเอสซีจี Type IL: Hydraulic Cement” โดยได้รับฉลากรับรอง Environmental Product Declaration (EPD) North America รายแรกของไทย ตามมาตรฐาน ISO 14020, 14025, 21930 และ ASTM International General Program Instructions จาก ASTM สร้างความมั่นใจในการใช้งานทั้งคุณภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะท้อนจากผลสำเร็จที่เอสซีจี มียอดการส่งออกปูนซีเมนต์ผง Type I/II และ Type IL ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกากว่าล้านตัน ตั้งแต่เริ่มส่งออกปูนซีเมนต์ผง Type I/II ในปี 2020 ไปยังรัฐแคลิฟอร์เนีย และขยายฐานลูกค้าต่อเนื่องสำหรับปูนซีเมนต์ผง Type IL (ปูนคาร์บอนต่ำ) ไปยังรัฐวอชิงตันและรัฐฮาวาย โดยในอนาคตเรามีแผนที่จะขยายตลาดไปยังรัฐอื่น ๆ ในอเมริกาอย่างต่อเนื่อง”

เอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ไม่หยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อยกระดับงานก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น พร้อมมุ่งสร้างสังคม Net Zero ที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศต่อไป

Visitors: 114,006,686