อธิบดีภาสกร ร่วมเปิดเปิดงาน Dinner Talk เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการไทย - กลุ่มประเทศ CLMV

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมเปิดงาน Dinner Talk ภายใต้กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการไทย - กลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้ประกอบการไทย กัมพูชา และลาว ผ่านนโยบายการขยายเครือข่ายความร่วมมือ (DIPROM Connection) กับเครือข่ายผู้ประกอบการไทยที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม จำนวน 3 เครือข่าย ประกอบด้วย 1) เครือข่าย DIPROM SMEs Network 2) สหพันธ์สมาคมผู้ประกอบการไทย (FA SME) และ 3) เครือข่ายผู้ประกอบการใหม่ (NEC NETWORK) โดยมีหอการค้ากัมพูชา หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว สภาธุรกิจไทย – กัมพูชา และสภาธุรกิจไทย - ลาว ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือและจัดงานดังกล่าวขึ้น พร้อมพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างโอกาสทางการค้าและการช่วยเหลือทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ในลักษณะ Local-to-Local เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

Visitors: 114,006,606