กทพ. แจ้งปิดระบบการให้บริการ EXAT Call Center โทร 1543 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 06.00 น.

กทพ. แจ้งปิดระบบการให้บริการ EXAT Call Center โทร 1543 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 06.00 น. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม มีความจำเป็นจะต้องปิดระบบการให้บริการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหมายเลขโทรศัพท์ 1543 (EXAT Call Center) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 06.00 น. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
        ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถแจ้งอุบัติเหตุ รถขัดข้องหรือแจ้งขอความช่วยเหลือ ผ่าน Application EXAT Portalผ่านปุ่ม (SOS) ได้
รวมถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามเส้นทางบนทางพิเศษ สภาพการจราจร หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษสายต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2558 9800 ต่อ 29121 - 29125 และศูนย์ควบคุมทางพิเศษต่าง ๆ ได้ ดังนี้
1) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2240 0709
2) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2664 6400
3) ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2558 9515
4) ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2746 9799
5) ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน - ปากเกร็ด) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2567 5680
6) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2442 0877
7) ทางพิเศษประจิมรัถยา (ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 0255
       นอกจากนี้ กรณีโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้ ให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน ที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุก ๆ 500 - 1000 เมตร แล้วกลับไปรอที่รถ กรณีรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถเพื่อความปลอดภัย
กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 114,006,741