ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ห่วงคนกรุงเทพฯ เร่งลงพื้นที่รับฟังปัญหาพร้อมหาทางแก้ไข

ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ลงพื้นที่ท่ามหาราชรับฟังความคิดเห็นฟังเสียงประชาชนคนกรุงเทพฯ เพื่อแก้ไขและยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เชื่อมั่นตั้งองค์อิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะอยากให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง ภายใต้แคมเปญ คนไทยต้องปลอดภัย และ กรุงเทพปลอดภัย

 “ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า การตั้งโต๊ะรับฟังเสียงจากประชาชนในพื้นที่ท่ามหาราชและพื้นที่ใกล้เคียงในวันนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นของการทำงานรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หลังจากตั้งองค์อิสระเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ให้ทุกคนสามารถเข้ามาร้องเรียนเป็นหูเป็นตาให้กับคนไทย โดยได้รับการตอบรับและแรงสนับสนุนเป็นอย่างดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้องของประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมไทย ภายใต้แคมเปญ  #คนไทยต้องปลอดภัย  #กรุงเทพปลอดภัย ผมอยากรณรงค์ให้เกิดการตั้งคำถาม เพื่อนำไปสู่คำตอบและหาทางออกสู่การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และภัยรอบตัวรายวันที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพียงเพราะความประมาทหรือความสะเพร่าของหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยผมมีการเริ่มจัดกิจกรรม            ระดมความคิดเห็น พร้อมชวนกันตั้งคำถามและหาทางออกกับประชาชนบริเวณลานน้ำพุท่ามหาราช ได้พูดคุยปัญหาที่คนกทม.ต้องเผชิญ รวมทั้งแนวทางการเรียกร้องเพื่อการแก้ไข ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพฯ

        โดยดร.เอ้ สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า จากการจัดกิจกรรมลงพื้นที่วันนี้ มองว่าปัญหาใหญ่และเร่งด่วนที่จะต้องช่วยแก้ไขมีหลายกรณี    ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการพนันออนไลน์ ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหาปากท้อง และการความปลอดภัยในการใช้ชีวิต ทั้งทางน้ำและทางถนนก็ดี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีแผนจะจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าไปรับฟังเสียงสะท้อนและคำถามในใจของพี่น้องประชาชนคนไทยในเขตต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ช่วยเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่จะหาทางแก้ไขรวมทั้งเสนอแนวทางบริหารจัดการใหัแก่ผู้มีอำนาจรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการปัญหาต่างๆ เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ตามแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ และขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยกัน โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ องค์กรเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ"  ที่ suchatvee.com

Visitors: 114,006,603